loading

Privacy Beleid

Laatst aangepast: 18 augustus 2020

Onze privacy verplichtingen

Persoonlijke informatie' betekent informatie of een mening over een geïdentificeerd individu, of een individu dat redelijkerwijs identificeerbaar is. Freelancerjob.be’s Privacybeleid is van toepassing op persoonlijke informatie die door Freelancerjob.be wordt verzameld en/of bewaard.


Dit Privacybeleid legt uit hoe wij 'persoonlijke gegevens' over mensen in de Europese Unie (EU) verwerken, zoals vereist in het kader van de General Data Protection Regulation (GDPR).


We zullen dit beleid regelmatig herzien, en we kunnen het van tijd tot tijd bijwerken.


De soorten persoonlijke informatie die we verzamelen en bewaren

We verzamelen persoonlijke informatie over onze gebruikers om onze producten, diensten en klantenondersteuning te kunnen leveren. Onze producten, diensten en klantenondersteuning worden geleverd via vele platforms, waaronder, maar niet beperkt tot: websites, telefoonapps, e-mail en telefoon. Het specifieke platform en het product, de dienst of de ondersteuning waarmee u communiceert kan van invloed zijn op de persoonlijke gegevens die we verzamelen.


Niet alle informatie die door ons wordt gevraagd, verzameld en verwerkt is "Persoonlijke informatie", aangezien u niet als een specifieke natuurlijke persoon wordt geïdentificeerd. Dit omvat het merendeel van de "door gebruikers gegenereerde inhoud" die u ons verstrekt met de bedoeling om deze met andere gebruikers te delen. Dergelijke "Niet-Persoonsgebonden Informatie" valt niet onder dit privacybeleid. Echter, als niet-persoonlijke informatie kan worden gebruikt in totaal of worden gekoppeld aan bestaande persoonlijke informatie; wanneer in deze vorm zal het worden behandeld als persoonlijke informatie. Als zodanig zal dit privacybeleid beide soorten informatie opsommen omwille van de transparantie.


In sommige situaties kunnen gebruikers ons persoonlijke informatie verstrekken zonder dat wij daarom vragen, of via middelen die niet bedoeld zijn voor het verzamelen van bepaalde soorten informatie. Hoewel we redelijke stappen kunnen ondernemen om deze gegevens te beschermen, zal de gebruiker onze systemen, processen en controle hebben omzeild en zal de verstrekte informatie dus niet onder dit privacybeleid vallen.


In sommige situaties kunnen gebruikers ons persoonlijke informatie verstrekken via platforms die buiten onze controle vallen; bijvoorbeeld via sociale media of fora. Hoewel alle informatie die door ons wordt verzameld, valt onder dit privacybeleid, zal het platform waarop de informatie is gecommuniceerd, worden beheerst door zijn eigen privacybeleid.


Hoe wij persoonlijke informatie verzamelen

Informatie die u ons specifiek geeft

Tijdens het gebruik van onze producten en diensten kan het zijn dat u gevraagd wordt om bepaalde soorten persoonlijke informatie te verstrekken. Dit kan gebeuren via onze website, applicaties, online chatsystemen, telefoon, papieren formulieren of persoonlijke ontmoetingen. We zullen u op dat moment een verzamelbericht geven om uit te leggen hoe we de persoonlijke informatie waar we om vragen zullen gebruiken. De kennisgeving kan schriftelijk of mondeling zijn.


We kunnen de volgende informatie opvragen, verzamelen of verwerken:


Accountgegevens - gebruikersnaam, wachtwoord, profielfoto.

Contactgegevens - e-mailadres, telefoonnummer.

Locatiegegevens - fysiek adres, factuuradres, tijdzone.

Identiteitsgegevens - volledige naam, identiteitsbewijs (bijv. rijbewijs, paspoort), bewijs van adres (bijv. energierekening), foto van de gebruiker.

Financiële informatie - creditcardgegevens, gegevens van een bankoverschrijving, gegevens van de betalingsverwerker (bijv. skrill, paypal), belastingnummers.

Door de gebruiker gegenereerde inhoud - projectbeschrijvingen en bijlagen, offertebeschrijving, gebruikersprofielen, gebruikersbeoordelingen, wedstrijdbeschrijvingen en -bijlage, gebruikersberichten, enz.


Informatie die we verzamelen voor derden

Gebruikers kunnen ons toestemming geven om verbinding te maken met hun account op andere platformen om persoonlijke informatie te verzamelen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot Facebook, LinkedIn en Google. De verzamelde informatie valt onder dit Privacybeleid. Gebruikers kunnen ons ervan weerhouden gegevens van andere platforms te verzamelen door onze toegang tot het andere platform te verwijderen of door contact op te nemen met ons ondersteuningsteam.


Gebruikers hebben de mogelijkheid om niet-gebruikers uit te nodigen op ons platform door het verstrekken van contactgegevens, zoals e-mailadres. In deze situaties wordt de informatie door ons verzameld en opgeslagen om contact op te nemen met de niet-gebruiker en om misbruik van de uitnodigingssystemen te voorkomen.


Uw betalingsprovider kan informatie over de betaling doorgeven die wij kunnen verzamelen of verwerken.


In sommige situaties kan persoonlijke informatie van gebruikers worden verzameld uit openbare bronnen.


We kunnen de volgende informatie verzamelen of verwerken:


Basisgegevens - gebruikersnaam, profielfoto.

Contactgegevens - e-mailadres, telefoonnummer.

Locatiegegevens - fysiek adres, factuuradres, tijdzone.

Financiële informatie - gegevens van de betaalrekening (bijv. e-mailadres van paypal en fysiek adres), en gegevens van een bankoverschrijving.

Lijst van contactpersonen - e-mailprovider adresboek.

Door de gebruiker gegenereerde inhoud - gebruikersprofiel.

Informatie die we verzamelen als u onze dienst gebruiktInformatie die we verzamelen als u onze diensten gebruikt

We houden gegevens bij van de interacties die we hebben met onze gebruikers, inclusief de producten, diensten en klantenondersteuning die we hebben geleverd. Dit omvat de interacties die onze gebruikers met ons platform hebben, zoals wanneer een gebruiker een pagina heeft bekeken of op een knop heeft geklikt.


Om bepaalde producten of diensten te kunnen leveren, kunnen we passief uw GPS-coördinaten verzamelen, indien beschikbaar vanaf uw apparaat. De meeste moderne apparaten, zoals smartphones, zullen een toestemmingsverzoek tonen wanneer ons platform deze gegevens opvraagt.


Wanneer er contact met ons wordt opgenomen, kunnen we persoonlijke gegevens verzamelen die inherent zijn aan de communicatie. Als er bijvoorbeeld contact met ons wordt opgenomen via e-mail, verzamelen we het gebruikte e-mailadres.


We kunnen de volgende informatie verzamelen of verwerken:


Metagegevens - IP-adres, computer- en verbindingsgegevens, verwijzende webpagina, standaard webloggegevens, taalinstellingen, tijdzone, enz.

Apparaatinformatie - apparaatidentificatie, apparaattype, apparaatplugins, hardwaremogelijkheden, enz.

Locatie - GPS-positie.

Acties - bekeken pagina's, geklikte knoppen, tijd besteed aan het bekijken, zoekwoorden, enz.


Links naar andere sites

Op onze website vindt u links naar websites van derden. Deze links kunnen van ons zijn, of ze kunnen verschijnen als inhoud gegenereerd door andere gebruikers. Deze gelinkte sites staan niet onder onze controle en wij zijn dus niet verantwoordelijk voor hun acties. Voordat u uw persoonlijke gegevens via een andere website verstrekt, raden wij u aan de voorwaarden voor het gebruik van die website en het privacybeleid te bestuderen.


Hoe we persoonlijke informatie gebruiken

De informatie die we opvragen, verzamelen en verwerken wordt voornamelijk gebruikt om gebruikers te voorzien van het product of de dienst waar ze om gevraagd hebben. Meer in het bijzonder kunnen wij uw persoonlijke informatie voor de volgende doeleinden gebruiken:


om de door u gevraagde dienst of het door u gevraagde product te leveren;

om het opstellen van een gebruikerscontract te vergemakkelijken;

om u technische of andere ondersteuning te bieden;

om vragen over onze diensten te beantwoorden, of om te reageren op een klacht;

om onze andere programma's, producten of diensten te promoten die voor u interessant kunnen zijn (tenzij u zich van dergelijke communicatie heeft afgemeld);

om het debuggen, testen en anderszins bedienen van onze platforms mogelijk te maken;

om gegevens te analyseren, te onderzoeken en op andere wijze onze platforms op te bouwen en te verbeteren;

om te voldoen aan wettelijke en reglementaire verplichtingen;

indien anderszins toegestaan of vereist door de wet; of

voor andere doeleinden met uw toestemming, tenzij u uw toestemming voor deze doeleinden intrekt.

De gronden voor 'rechtmatige verwerking' waarop wij persoonlijke informatie over onze gebruikers zullen gebruiken zijn (maar zijn niet beperkt tot):


wanneer een gebruiker toestemming heeft gegeven;

wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de gebruiker partij is;

de verwerking noodzakelijk is voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen;

verwerking noodzakelijk is om de vitale belangen van onze gebruikers of van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

de verwerking geschiedt in het kader van de behartiging van onze legitieme belangen, voor zover deze belangen geen inbreuk maken op de rechten van onze gebruikers.

Wij maken gebruik van geautomatiseerde besluitvorming bij het matchen van gebruikers met banen. De primaire manier waarop dit gebeurt is door de manier waarop we gebruikers rangschikken. Deze rangschikkingen worden gemaakt door het analyseren van door gebruikers gegenereerde content, gebruikersactiviteit en het resultaat van jobs; in deze context zal de door gebruikers gegenereerde content ook beoordelingen bevatten die gebruikers ontvangen bij het voltooien van jobs. Meer informatie over deze ranglijsten is te vinden in onze community artikelen. Geautomatiseerde besluitvorming wordt ook gebruikt om potentiële jobs aan te bevelen aan onze gebruikers en als onderdeel van onze marktplaatsbeveiligingssystemen.


Wanneer we persoonlijke informatie vrijgeven

Onze externe dienstverleners

De persoonlijke gegevens van gebruikers kunnen worden bewaard, verzonden of verwerkt namens ons buiten Australië, met inbegrip van 'in the cloud', door onze externe serviceproviders. Onze externe serviceproviders zijn contractueel verplicht om uw persoonlijke gegevens alleen namens ons te gebruiken, in opdracht van ons.


Onze externe serviceproviders omvatten:


Cloud hosting, opslag, netwerken en gerelateerde providers

SMS-aanbieders

Betalings- en bankproviders

Marketing en analyse aanbieders

Veiligheidsaanbieders


Toepassingen van derden

Via de Freelancerjob.be API is het voor gebruikers mogelijk om applicaties van derden toegang te geven tot hun Freelancerjob-account. Afhankelijk van de toegekende rechten kunnen deze applicaties toegang krijgen tot bepaalde persoonlijke gegevens of acties uitvoeren namens de gebruikers. Deze applicaties van derden worden niet door ons gecontroleerd en vallen onder hun eigen privacybeleid. Gebruikers zijn in staat om toepassingen van derden te verwijderen uit de toegang tot hun gegevens via hun instellingen.


Andere bekendmakingen en overdrachten

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens ook aan derden doorgeven voor de volgende doeleinden:


indien nodig om de door u gevraagde dienst of het door u gevraagde product te leveren;

wij ontvangen gerechtelijke bevelen, dagvaardingen of andere verzoeken om informatie door de wetshandhaving;

indien anderszins toegestaan of vereist door de wet; of voor andere doeleinden met uw toestemming.

Aangezien we een wereldwijd bedrijf zijn, met kantoren over de hele wereld, kunnen uw persoonlijke gegevens worden verwerkt door personeel in elk van onze kantoren. Freelancerjob heeft momenteel kantoren in oa. België en het Verenigd Koninkrijk.


Toegang tot, correctie van of het downloaden van uw persoonlijke informatie

U heeft het recht om toegang te vragen tot de persoonlijke informatie die Freelancerjob over u heeft. Tenzij er een uitzondering van toepassing is, moeten wij u toestaan om de persoonlijke informatie die wij over u hebben in te zien, binnen een redelijke termijn en zonder onredelijke kosten. De meeste persoonlijke informatie kan worden ingezien door in te loggen op uw account. Als u toegang wilt krijgen tot informatie die niet toegankelijk is via het platform, of als u alle persoonlijke informatie die wij over u hebben wilt downloaden in een draagbaar gegevensformaat, neem dan contact op met onze Privacy Beheerder.


U hebt ook het recht om de correctie te vragen van de persoonlijke informatie die wij over u bewaren. Al uw persoonlijke informatie kan worden bijgewerkt via de pagina's met gebruikersinstellingen. Als u hulp nodig heeft, neem dan contact op met onze klantenservice.


Uitoefening van uw overige rechten

U heeft een aantal andere rechten met betrekking tot de persoonlijke gegevens die Freelancerjob over u heeft, maar er kunnen beperkingen zijn op de manier waarop u deze rechten kunt uitoefenen. Dit is grotendeels te wijten aan de aard van de producten en diensten die wij leveren. Veel van de gegevens die we verzamelen zijn bedoeld om contracten tussen gebruikers te vergemakkelijken, betalingen te vergemakkelijken en bescherming te bieden aan de legitieme gebruikers van onze marktplaats - deze gegevens worden beschermd tegen de onderstaande rechten.


Waar u recht op heeft:


een menselijke beoordeling te vragen van geautomatiseerde besluitvorming of profilering

opt-out voor direct marketing en profilering voor marketing wissen tijdelijke beperking van de verwerking.


Menselijke beoordeling van geautomatiseerde besluitvorming / profilering - In het geval van onze rangschikkingsalgoritmen is het niet mogelijk om dit recht uit te oefenen, aangezien deze rangschikking een fundamenteel onderdeel van de markt is waaraan gebruikers deelnemen, waarbij opt-out zou betekenen dat ze niet in staat zijn om deel te nemen aan de markt. Beslissingen die van invloed zijn op de veiligheid van de markt worden al door mensen beoordeeld.


Direct marketing en profilering - gebruikers kunnen zelf bepalen welke e-mails ze ontvangen via hun instellingenpagina.


Wissen - De meeste persoonlijke informatie en door gebruikers gegenereerde inhoud kan niet worden verwijderd, omdat ze worden gebruikt om contracten tussen gebruikers te ondersteunen, financiële transacties te documenteren en om andere legitieme gebruikers van de markt te beschermen. In het geval van niet-persoonlijke gegevens die kunnen worden gekoppeld aan persoonlijke gegevens, worden deze ofwel gewist of op een andere manier geanonimiseerd uit de persoonlijke gegevens.


Tijdelijke beperking van de verwerking - onder bepaalde omstandigheden kunt u dit recht uitoefenen, met name als u van mening bent dat de persoonlijke gegevens waarover wij beschikken niet accuraat zijn, of als u van mening bent dat wij geen legitieme redenen hebben om uw gegevens te verwerken. In beide gevallen kunt u dit recht uitoefenen door contact op te nemen met onze privacy beheerder.


Tenzij hierboven vermeld, kunnen gebruikers een van de bovenstaande rechten uitoefenen door contact op te nemen met onze privacy beheerder.


Om contact op te nemen met onze Privacy Beheerder

Als u een vraag of een klacht heeft over de manier waarop wij met uw persoonlijke informatie omgaan, of als u uw privacyrechten wilt uitoefenen met betrekking tot de persoonlijke informatie die wij over u hebben, kunt u als volgt contact opnemen met onze Privacy Beheerder:


Per e-mail:

[email protected]


Met de post:

t.a.v.: Freelancerjob - Privacy Beheerder

Wakkensesteenweg 20

8720 Dentergem


In het kader van de GDPR is onze Privacy Beheerder ook onze Data Protection Beheerder (DPO).


Hoewel wij ernaar streven om klachten snel en informeel op te lossen, verzoeken wij u, indien u een formele privacy klacht wilt indienen, uw klacht schriftelijk bij onze Privacy Beheerder in te dienen, per post of e-mail zoals hierboven vermeld. Wij zullen uw formele klacht binnen 10 werkdagen na ontvangst bevestigen.


Als we uw privacyklacht niet naar uw tevredenheid oplossen, kunt u een klacht indienen bij uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit (DPA). De lijst van gegevensbeschermingsautoriteiten is te vinden op http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.We gebruiken cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. Door deze website te bezoeken, gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.

Aanmelden

Meld je aan

Het wachtwoord wordt naar u gemaild.

Forgotten Password